0

REC AUTO SPARE

ผู้ผลิตเเละจัดจำหน่ายอะไหล่ไดชาร์จรถยนต์
เกี่ยวกับเรา

กระบวนการทำงาน

Department

 เกี่ยวกับเรา

  บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไดชาร์จ, คัทเอาท์, เฟรชเชอร์ และรีเลย์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ REC ในปี พ.ศ 2547 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 และ ในปี 2552 บริษัทยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ IATF 1694

เพิ่มเติม

QUALITY CERTIFICATE

Quality Certificate : ISO 9001, IATF 16949 

กิจกรรม/ ข่าวสาร

บริษัทมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาด Aftermarket, OES/OEM และกลุ่มลูกค้าประเทศอาเซียน อาทิเช่น มาเลเซีย,สิงคโปร์, กัมพูชา, เวียดนาม, อินโดนิเซีย,พม่า, ลาว และยังส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

TAPA 2023 งานแสดงสินค้าสินค้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน 5 –8 เมษายน 2566

Automechanika Ho Chi Minh City 23 to 25 June 2023 at the Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)

บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด

26/8 หมู่.5 ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

65000

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง


 


  :  +66818889576 


   : sale@rec-autoparts.com

https://www.facebook.com/RECAUTOPART